میزان 14, 1399 12:07 Asia/Kabul

راننده والی بلخ صبح امروز هدف گلوله های افراد مسلح ناشناس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار رادیودری، حوالی ساعت 7صبح امروز، راننده والی بلخ که قصد رفتن به محل کارش را داشت از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر مزارشریف به قتل رسید.

جزئیات بیشتر در گزارش همکارمان حیدری:

کلیدواژه