میزان 23, 1399 12:35 Asia/Kabul

دولت افغانستان وزرای سرپرست را برای کسب رای اعتماد به پارلمان این کشور معرفی می کند.

به گزارش خبرنگار رادیودری، فهرست جدید اعضای کابینه افغانستان از سوی غنی و عبدالله براساس توافقنامه سیاسی تهیه شده و قرار است وزرای پیشنهادی برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی شوند.

صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری می گوید، دولت فهرست کابینه را نهایی کرده به زودی به مجلس معرفی می شوند.

نامزد وزیران طی فرمان های جداگانه تا زمان گرفتن رای اعتماد از سوی پارلمان به عنوان سرپرست وزیران در وزارت خانه های مربوط کار می کنند.

صدیقی ابراز امیدواری کرد که‌مجلس به وزاری تازه معرفی شده رای اعتماد بدهند.

جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار رادیودری از کابل:

تگ

کامنت