میزان 27, 1399 09:38 Asia/Kabul
  • معرفی فرماندهان پلیس ۱۰۰ ولسوالی
    معرفی فرماندهان پلیس ۱۰۰ ولسوالی

ریاست جمهوری افغانستان طی محفلی ویژه، فرماندهان پلیس ۱۰۰ ولسوالی در سراسر این کشور را معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار رادیو دری ،مراسم معرفی این فرماندهان پلیس شب گذشته در ارگ برگزار شد و در آن رئیس جمهور، معاون اول ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی و مسئولین بخش امنیتی و دفاعی حضور داشتند.

گفتنی است که چندی پیش بر اساس فرمان اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، اختیار معرفی فرماندهان پلیس ولسوالی‌ها از وزارت داخله گرفته شد و به شورای امنیت ملی سپرده شد.

هرچند این اقدام دولت از سوی مجلس نمایندگان غیر قانونی خوانده شد، اما گفته می‌شود که فساد در عزل و نصب‌های وزارت داخله یکی از عوامل صدور چنین فرمانی از سوی اشرف غنی بوده است.

تگ

کامنت