میزان 28, 1399 19:09 Asia/Kabul
  • بازگشایی بندر حیرتان افغانستان به روی تاجران و مسافران افغان و ازبک
    بازگشایی بندر حیرتان افغانستان به روی تاجران و مسافران افغان و ازبک

بندر حیرتان افغانستان پس از هشت ماه به روی بازرگانان افغانستان و ازبکستان باز شد.

به گزارش خبرگزاری آریا نیوز، وزارت بازرگانی افغانستان امروز دوشنبه  در بیانیه ای با اعلام این خبر، بر نقش این بندر در توسعه  روابط تجاری میان افغانستان و ازبکستان   تاکید کرد.

حیرتان  بندر مهم تجاری  میان افغانستان و ازبکستان  است  که براثرشیوع  ویروس کرونا  بسته شده بود. 

 

 

تگ

کامنت