عقرب 07, 1399 14:57 Asia/Kabul
  • تأیید طرح تعدیل شناسنامه‌ی الکترونیک در پارلمان افغانستان
    تأیید طرح تعدیل شناسنامه‌ی الکترونیک در پارلمان افغانستان

طرح شماری از اعضای پارلمان نمایندگان برای تعدیل شناسنامه الکترونیک در نشست عمومی امروز این مجلس تأیید شد، براساس این طرح، نام ملیت، ملت و دین در شناسنامه درج نمی‌شود.

به گزارش  خبرگزاری فارس، براساس این طرح، نام ملیت، ملت و دین در شناسنامه درج نمی‌شود.

در این طرح پیشنهاد شده است که  حقوق کارمندان دولتی، متقاعدین، افراد دارای معلولیت و خانواده‌ی شهدا براساس شناسنامه‌های سابق اجرا شود. بیش از ۵۰ عضو مجلس این طرح را امضا کرده‌اند.

نیلوفر ابراهیمی، عضو پارلمان نمایندگان با همگانی کردن این طرح در صفحه‌ی رسمی تویتر خود گفته است: «حالا طرح تعدیل یادشده به کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان فرستاده می‌شود، تا از مجاری مربوطه پی‌گیری شود.»

در این طرح آمده است که بند دوم ماده‌ی ششم قانون ثبت احوال نفوس تعدیل شود. این طرح توضیح داده است که به طرف راست شناسنامه نام، نام پدر، نام پدرکلان، محل تولد، سکونت اصلی و سکونت فعلی به زبان‌های رسمی کشور درج شود. همچنان گفته شده است که محتویات متن انگلیسی آن نیز مانند فارسی و پشتو نوشته شود.

در طرح پیشنهادی شماری از اعضای مجلس آمده است که توزیع شناسنامه الکترونیک الی طی مراحل تعدیل فوق متوقف شود.

براساس این طرح، نام ملیت، ملت و دین در شناسنامه درج نمی‌شود.

این درحالی است که روند توزیع شناسنامه الکترونیک در حال حاضر براساس فرمان رییس‌جمهور اشرف غنی ادامه دارد. این فرمان در ۱۳ ثور سال ۱۳۹۷ شمسی امضا شد.

در حال حاضر نام ملت، ملیت و دین نیز شناسنامه‌ی الکترونیک درج می‌‍شود.

تگ

کامنت