عقرب 12, 1399 15:23 Asia/Kabul

نزدیک به پنجاه تن از کارمندان شفاخانه دولتی تداوي گرده در ولایت ننگرهار اعم از دکتران، معاونین و تکنسینان در یک گرد همایی اعتراضی خواهان پرداخت حق الخطر برای انان شدند.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، کارمندان صحی هشدار دادند در صورت عدم پرداخت حق الخطر دست به اعتصاب کاري خواهند زد.

 دکتر الفت الله ذاهد یکتن از اشتراک کنندگان این گردهمایی اعتراضی گفت در بودجه سال ۱۳۹۹ برای تمامی کارماندان شفاخانه تداوی گرده موسوم به نشتر که در سطح کشور یگانه شفاخانه دولتی تداوی گرده میباشد امتیازی بنام حق الخطر در نظر گرفته شده بود اما در طول این هشت ماه این امتیاز برای انان داده نشده است .

اشتراک کنند گان  این گردهمایی اعتراضی همچنان رهبری شفاخانه را به عدم مدیریت وکم کاري متهم نموده افزودند که بسیاری از وسایل کارامد روزمره برای تداوی مریضان گرده تا اکنون مورد استفاده قرار نگرفته است.

در این حال دکتر نصیر احمد دورانی رئیس صحت عامه ی ولایت ننگرهار میگوید پرسنل شفاخانه دولتی تداوی گرده موسوم به شفاخانه ملی نشتر که بطورقرار دادی استخدام شده اند مستحق اخذ پول حق الخطر  نمی شوند.

شفاخانه ملی تداوی گرده  موسوم به نشتر  چند سال قبل از سوی کشور پاکستان ساخته شده و وسایل طبی ان نیز از سوی کشور یاد شده اکمال شده است در حال حاضر این شفاخانه یگانه شفاخانه دولتی تداوی گرده در افغانستان میباشد.

جزئیات بیشتر این خبر درگزارش آصف:

 

کلیدواژه