قوس 02, 1399 17:44 Asia/Kabul
  • کرونا و ناامنی موجب کندی بازگشت آوارگان افغان
    کرونا و ناامنی موجب کندی بازگشت آوارگان افغان

آژانس آوارگان سازمان ملل متحد اعلام کرده که شیوع کرونا و همچنین خشونت و ناامنی در افغانستان موجب کندشدن بازگشت آوارگان افغان از ایران و پاکستان شده است.

به گزارش رادیودری به نقل از تایمز دهلی نو، پس از سرنگونی حکومت طالبان در سال 2002، آوارگان افغان در ایران و پاکستان شروع به بازگشت به کشور خود کردند. "بابر بلوچ" یکی از سخنگویان آژانس آوارگان سازمان ملل گفته که شمار زیادی از آوارگان پس از حدود دو دهه زندگی در تبعید به کشور خود بازگشتند.

وی گفت: من در گذرگاه مرزی بین پاکستان و افغانستان شاهد بازگشت هزاران مهاجر افغان بودم و در سال 2002 و سالهای پس از آن حداقل بیش از یک میلیون آواره به افغانستان بازگشتند. از آن زمان تاکنون هم ما از طریق کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل UNHCR به بازگشت داوطلبانه آوارگان افغان کمک کردیم و حداقل 5 میلیون تن عمدتا از ایران و پاکستان به کشور خود بازگشتند.

این درحالی است که هم اکنون بازگشت آوارگان افغان به شدت کاهش یافته است. بنا به گزارش کمیساریای پناهندگان سازمان ملل در سال جاری تنها حدود 2 هزار مهاجر افغان به کشور خود بازگشته اند و درماه مارس – اسفند/حوت سال گذشته – به علت کرونا بازگشت آوارگان کاملا متوقف شد.

با این حال بلوچ گفت که افزایش حملات مرگبار علیه غیرنظامیان و زیرساختهای شهری از جمله بیمارستانها و حمله اخیر به دانشگاه کابل هم موجب کاهش انگیزه آوارگان برای بازگشت به افغانستان شده است.

این سخنگوی سازمان ملل گفت که همبستگی بین المللی و فرایند صلح در افغانستان به هم پیوند دارند. فیلیپو گراندی کمیسر عالی آوارگان سازمان ملل که بتازگی از افغانستان دیدن کرده، نسبت به بروز یک فاجعه بزرگ انسانی در افغانستان در صورت شکست تلاشهای صلح هشدار داده است. وی از جامعه جهانی خواست که همچنان به افغانستان متعهد باشد و از آوارگان افغان حمایت کند.

کلیدواژه