قوس 04, 1399 16:35 Asia/Kabul
  • غنی:صلح افغانستان باید بر پایه ارزش‌های حقوق بشری بنا شود
    غنی:صلح افغانستان باید بر پایه ارزش‌های حقوق بشری بنا شود

رئیس‌جمهوری افغانستان در کنفرانس افغانستان ۲۰۲۰ گفت: این کنفرانس نتیجه تلاش‌های مشترک کابل و همکاران بین‌المللی‌اش برای صلحی برپایه ارزشهای حقوق بشری است.

به گزارش رادیودری، محمد اشرف غنی در کنفرانس افغانستان ۲۰۲۰ که از روز دوشنبه در شهر ژنو سوییس بصورت مجازی آغاز شده است، افزود: رسیدن به هدف مطلوب که همانا یک افغانستان مستقل، متحد و دموکراتیک در صلح با خود، منطقه و جهان است، دیدگاه مشترک مردم و حکومت افغانستان است.

رئیس جمهوری افغانستان گفت: طی دو سال گذشته، افغان‌ها اجماع ملی را بر لزوم دستیابی به صلح پایدار از طریق توافق سیاسی با طالبان متمرکز کرده اند؛ صلحی که مطابق با ارزش‌های قانون اساسی کشور و معیار‌های بین المللی حقوق بشری باشد.

اشرف غنی در بخش دیگر از سخنانش گفت: باید شرایط رفاه را فراهم کنند وهمچنین، قواعد بازی را ایجاد و تعریف کرده تا هیچ گونه خلأ حکومت داری مانند فساد، توزیع غیرعادلانه منابع و منازعه داخلی که منجر به رشد نیرو‌های مخرب گردد، از خود باقی نگذارند.

رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد: کاهش فقر، بهبود وضعیت معیشتی مردم، اشتغال‌زایی و رفاه اقداماتی است که باید برای برقراری صلح پایدار صورت گیرند.

اشرف غنی در پایان گفت: تأمین امنیت، حاکمیت قانون و خدمت‌رسانی که منجر به افزایش اعتماد مردم به نهاد‌های حکومتی شود، برای تأمین صلح پایدار حیاتی است. 

تگ