قوس 04, 1399 17:10 Asia/Kabul

قول اردوی 209 شاهین برای یکصد خانواده از شهدای ارتش ملی افغانستان در شمال این کشور مواد غذایی کمک نمود.

به گزارش خبرنگار رادیودری، به گفته مسولان این قول اردو درادامه مساعدتهای غذایی که برای خانواده های شهدای ارتش ملی افغانستان درولایات مختلف این کشور صورت می گیرد امروز نیز در ولایت بلخ برای یکصد خانواده ازاین شهدا مساعدتهای صورت گرفت.
  درهمین حال برخی از وارثان شهدای ارتش ملی افغانستان درشمال این  کشور که برای دریافت این کمکها به مقر قول اردوی 209 شاهین آمده اند توزیع این کمکها برای خانواده های شهدا را به هیچ وجه کافی وبسنده نمی دانند وخواستار توجه بیشتر دولت کشورشان نسبت به خانواده های شهدای نیروهای دفاعی وامنیتی هستند .
گفتنی است که قول اردوی 209 شاهین بزرگترین مرکز نیروهای ارتش ملی افغانستان درشمال این کشور می باشد که ساحه مسوولیت آن پنج ولایت سمنگان، بلخ، جوزجان وفاریاب را دربرمی گیرد و نظامیان موظف دراین قول اردو جهت تامین امنیت مناطق مختلف همواره درمبارزه با گروههای هراس افگن قرار دارند که درنتیجه بسیاری ازاین درگیریها تلفات جانی را نیز متقبل می شوند وخانواده های سربازان جان باخته به گفته خودشان با مشکلات عدیده ای دست وپنجه نرم می کنند.

کلیدواژه