قوس 05, 1399 15:48 Asia/Kabul
  • آغاز کار مطالعاتی برای استحکام منار پنجم مصلی هرات
    آغاز کار مطالعاتی برای استحکام منار پنجم مصلی هرات

کار مطالعات برای استحکام منار پنجم مصلی هرات را ریاست حفظ و ترمیم آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز کرده است.

به گزارش رادیو دری، عبدالاحد عباسی رییس حفظ و ترمیم آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید هم اکنون با گروه تخنیکی بنیاد فرهنگی آغاخان در ساحۀ منار پنجم مصلی هرات قرار دارند و مصروف مطالعات به خاطر استحکام این منار هستند.

مهندس عباسی افزود که در جریان این مطالعات، از منار پنجم هرات به وسیلۀ دستگاه توتل استیشن و کمره‌های مخصوص، عکس برداری، فلمبرداری و اسکن صورت می‌گیرد و همچنان از خشت و سایر مواد ساختمانی که در این منار به کار رفته است نیز نمونه گرفته می‌شود.

رییس حفظ و ترمیم آبدات تاریخی خاطرنشان کرد که این نمونه‌ها به خاطر آزمایش در لابراتوار و تشخیص مقاومت مواد کار شده در منار، مطالعه می‌شود.

وی افزود که کار مطالعات برای استحکام منار پنجم مصلی هرات، تا اوایل هفتۀ آینده تکمیل می‌شود و پس از آن اقدم به استحکام منار صورت خواهد گرفت.

گفتنی است مجموعۀ منارهای مصلی هرات، در دوران امپراتوری تیموریان ساخته شده است و با داشتن حدود ۶ قرن قدمت، از جملۀ مهم‌ترین آثار باستانی کشور به شمار می‌رود.

کلیدواژه