قوس 11, 1399 17:20 Asia/Kabul
  • دولت افغانستان کارشکنی در روند صلح را رد کرد
    دولت افغانستان کارشکنی در روند صلح را رد کرد

مشاور ریاست جمهوری افغانستان گزارش نیویورک تایمز مبنی بر کارشکنی دولت در روند صلح را رد کرد و گفت: برعکس به طالبان امتیاز بیش از حد داده شده است به گونه ای حاضر نیست دولت افغانستان را به رسمیت بشناسد.

به گزارش رادیودری، «وحیدعمر» امروز سه شنبه در توئیتی نوشت که ما مذاکرات را متوقف نکرده ایم، گروه طالبان برای امتیازات بیشتر به کشتن مردم روی آورده است.

این اظهارات مشاور رئیس جمهوری افغانستان پس از نشر گزارش نیویورک تایمز که اشرف غنی و افراد نزدیک وی را به مانع تراشی در گفت وگوهای  صلح متهم کرده، بیان شده است.

نیویورک تایمز در ادامه اضافه کرده است بن‌بست گفت‌وگوهای بین افغانستانی در همین ماه شکست، اما کاخ ریاست جمهوری هنوز این پیشرفت را انکار می کند.

تگ