قوس 14, 1399 10:58 Asia/Kabul
  • تاکید نمایندگان مجلس افغانستان بر معرفی نامزدهای پیشنهادی سه وزارتخانه
    تاکید نمایندگان مجلس افغانستان بر معرفی نامزدهای پیشنهادی سه وزارتخانه

مجلس نمایندگان افغانستان از اشرف غنی رییس جمهور خواستند هرچه زودتر نامزدهای پیشنهادی برای سه وزارتخانه و رییس بانک مرکزی را معرفی کند.

به گزارش خبرنگار رادیو دری ، وزارت‌های احیا و انکشاف دهات،  معارف،   اطلاعات و فرهنگ و  سرپرست بانک مرکزی موفق نشدند از مجلس نمایند‌گان رأی اعتماد بگیرند.

«عباس ابراهیم‌زاده» معاون دوم مجلس نمایند‌گان افغانستان گفت: قانون افغانستان اجازه نمی دهد که وزارتخانه ‌ها سرپرست داشته باشد.

مجلس افغانستان تاکنون به 20 نفر از اعضای کابینه اشرف غنی رای اعتماد داد و چهار نامزد نتوانستد اعتماد مجلس را جلب کنند.

همچنین سرنوشت نامزد وزیر امور زنان به‌ علت جنجالی شدن هنگامی رای گیری، به روزهای آینده موکول شد.

تگ