قوس 17, 1399 13:39 Asia/Kabul

دفتر سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان (ARHDO) برنامه‌ای را به هدف برجسته‌سازی نقش و مشارکت آوارگان داخلی و عودت‌کننده‌گان در ایجاد صلح پایدار در زون غرب برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار رادیودری، زهرا حسینی مسئول بخش تحقیق دفتر حقوق بشر افغانستان (ARHDO) می‌گوید که این دفتر با همکاری نهاد جوانان برای صلح و توانمندسازی زنان، در 3 زون مرکز، غرب و شمال کشور برنامه آموزشی 6 روزه را برای شماری از آوارگان  و عودت‌کننده‌گان برگزار نمود.

 به گفته حسینی هدف از این برنامه، برجسته‌سازی نقش و مشارکت آوارگان داخلی و عودت‌کننده‌گان در پروسه صلح به خاطر پایدار ساختن این پروسه است.

بنا به گفته حسینی آوارگان داخلی و مهاجرینی که از کشورهای مختلف به افغانستان بازگشته اند کتله عظیمی از جامعه را تشکیل داده و قربانیان اصلی جنگ در کشور این 2 گروه هستند.

مسئول بخش تحقیق دفتر  (ARHDO)تصریح کرد: این دو گروه باید بصورت مستقیم یا غیرمستقیم در پروسه صلح نقش فعال داشته باشند.

گزارش محمدی خبرنگار رادیودری:

کلیدواژه