قوس 18, 1399 10:29 Asia/Kabul
  • طرح بودجه ملی سال ۱۴۰۰ به مجلس افغانستان پیشنهاد شد
    طرح بودجه ملی سال ۱۴۰۰ به مجلس افغانستان پیشنهاد شد

وزارت مالیه افغانستان طرح بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ ه. ش را جهت تصویب به مجلس نمایندگان معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار رادیودری، عبدالحبیب زدران، معین مالی و بودجه وزارت مالیه افغانستان هنگام ارائه طرح بودجه مجلس گفت که مجموع بودجه ملی سال ۱۴۰۰ ه. ش جمعا ۴۵۲ میلیارد افغانی به شمول ۲۹۵ میلیارد افغانی بودجه عادی و مبلغ ۱۵۶ میلیارد افغانی بودجه انکشافی، پیش بینی شده است.

زدران افزود که از جمله بودجه انکشافی ۸۷ میلیارد آن بودجه اختیاری و ۶۹ میلیارد دیگر آن بودجه غیراختیاری است که از طرف کشور‌های کمک کننده در نظر گرفته شده است.

وی گفت که این سند بودجه براساس واقعیت‌ها منابع دست داشته و اولویت‌های حکومت تنظیم گردیده است. در این سند توجه بیشتر روی پروژه‌های انکشافی صورت گرفته است که اگر نسبت به بودجه سال قبلی مقایسه گردد، افزایش ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد.

تگ