قوس 20, 1399 15:58 Asia/Kabul
  • تاکید علمای دینی ولایت بلخ بر حرام بودن کشت و قاچاق مواد مخدر
    تاکید علمای دینی ولایت بلخ بر حرام بودن کشت و قاچاق مواد مخدر

علمای دینی درولایت بلخ برحرام بودن کشت وقاچاق مواد مخدرو قاچاق انسان تاکید نموده خواستار مبارزه جدی دولت ومردم با این پدیده های شوم شدند .

به گزارش خبرنگار رادیو دری از مزار شریف، جمع کثیری ازعلمای دینی درولایت بلخ اعم ازتشیع واهل سنت گرد هم آمدند وضمن بررسی اوضاع کلی حاکم برکشوربرمبارزه جدی با پدیده هایی چون کشت وقاچاق مواد مخدرقاچاق انسان تاکید ورزیده و تامین شدن صلح وامنیت سراسری درافغانستان را ازاولویتها وضروریات زندگی مردم کشورشان دانستند .

دراین نشست علمای دینی ضمن حرام وناجایز دانستن کشت ،تولید ، خرید وفروش مواد مخدر خواستار مبارزه جدی با پدیده های ناهنجار اجتماعی ازجمله قاچاق انسان شدند .

تاکید علمای دینی ولایت بلخ بر حرام بودن کشت و قاچاق مواد مخدر

حجة الااسلام والمسلمین علی اکبر خلیلی یکی ازعلمای دینی ولایت بلخ نیز هرگونه فعالیت در جهت کشت وتولید مواد مخدروخرید وفروش آن  وقاچاق انسان درجامعه را شرعا حرام وناجایز دانست .

وی نیز با اشاره به گفتگوهای صلحی که میان هیات های مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان وگروه طالبان دردوحه قطر درجریان است ضمن دفاع از مواضع وحسن نیتی که به گفته وی تاکنون دولت افغانستان درقبال این گفتگوها انجام داده است نسبت به نیت گروه طالبان برای دست یافتن به صلح ابراز تردید نموده می گوید :

درهمین حال محمد رحیم رحمان اوغلی نماینده بخش مبارزه با مواد مخدر درفرماندهی عمومی پلیس ولایت بلخ یکی ازاهداف مهم نشست امروز علمای دینی  این ولایت که همزمان با فصل کشت مواد مخدر برگزار شده است را این دانست که ازهم اکنون علمای دینی با استفاده از تربیون ها ومنابر درمورد اضرار مواد مخدر به مردم آگاهی دهند وبا بیان احکام دینی جلو روی آوردن کشاورزان به کشت مواد مخدر را بگیرند .

گفتنی است درنشست علمای دینی درولایت بلخ که با محوریت صلح ومبارزه با مواد مخدر وقاچاق انسان برگزارگردید شرکت کنندگان دلیل اصلی این نابسامانی های موجود درکشورشان را نبود امنیت مطمئن دانسته  اظهار امیدواری نمودند که مذاکرات صلح برای افغانستان هرچه زود تر به یک نتیجه قطعی دست یابد تانقطه ای پایانی باشد برای همه ای این نابسامانی ها

کلیدواژه