قوس 23, 1399 11:07 Asia/Kabul

آلودگی هوا چالش است که در چند سال اخیر در افغانستان خطر آفرین شده و نام بعضی شهر‌های افغانستان را به لیست خطرناک‌ترین شهرهای جهان از لحاظ آلودگی قرار داده است.

به گزارش خبرنگار رادیودری، در این میان، نگرانی‌ها از افزایش آلودگی در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور که از ولایت‌های رو به انکشاف کشور است، افزایش یافته است.

علت اصلی بروز این نگرانی‌ها افزایش جمعیت این شهر در سال‌های پسین، استفاده مردم از زغال سنگ و چوب برای گرم کردن خانه‌ها و کافی نبودن برنامه‌های انکشافی عمرانی در مرکز این شهر گفته می‌شود.

همچنین افزایش بیجاشدگان داخلی از مناطق دور دست غور به مرکز شهر هم باعث شده اکثریت آنان با فرهنگ شهر نشینی بلدیت نداشته باشند و در خلق آلودگی و خطر آفرینی از ناحیه محیط زیست در سال‌های آینده غور ایجاد کننده خطر باشند.

اما مسئولان در شاروالی فیروزکوه نوید از مناسب بودن وضعیت محیط زیستی این ولایت می‌دهند و خطر از این ناحیه را هم در حال حاضر و هم در آینده اندک و قابل کنترل می‌دانند.

جزئیات بیشتر در گزارش محمدی خبرنگار رادیودری:

تگ