قوس 23, 1399 19:25 Asia/Kabul
  • سرور دانش: صلح خواست‌ اصلی مردم افغانستان است
    سرور دانش: صلح خواست‌ اصلی مردم افغانستان است

معاون دوم رئیس جمهور افغانستان صلح را از خواست‌های اساسی مردم این کشور دانست .

به گزارش  رادیو دری ، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان  امروز یکشنبه در نشست «اقلیت‌های آسیب پذیر در روند صلح» در کابل گفت مردم  از  جنگ و کشتار در این کشورخسته شد ه اند و از پایان ان هم  استقبال می کنند.

این مقام بلند پایه  افغانستان ،دانش احترام به هویت و فرهنگ همه اقوام را تحکیم وحدت ملی و همدلی خواندو افزود  اگر کسی حقوقی را مطالبه کند و از عدالت درباره اقوام دیگر و یا اقلیت‌ها سخن بکوید  به نقض وحدت ملی و یا تفریه ملی متهم می شود.

در همین حال سیما سمر وزیر دولت درامور حقوق بشرافغانستان  گفت  این کشور  کانون  اقلیت‌ها است و هیچ قومی نمی‌تواند که اکثریت باشد  و دولت وظیفه دارد که بدون قید و شرط به حقوق همه شهروندان رسیدگی کند".

گفتنی است در حال حاضر دور دوم مذاکرات صلح افغانستان و طالبان به مدت سه هفته به تعویق افتاد .

کلیدواژه