جدی 02, 1399 17:07 Asia/Kabul
  • تظاهرات در مرز تورخم
    تظاهرات در مرز تورخم

صدها تن از مردم افغانستان در واکنش به تصمیم دولت پاکستان بر داشتن نتیجه آزمایش کرونا در شهرک مرزی تورخم دست به تظاهرات صلح آمیز زدند.

به گزارش خبرنگار رادیودری، تظاهرکنندگان اغلب کسانی هستند که روزانه در تورخم مصروف روزمزدوری هستند و معمولا مسافرین را در بدل پول از مرز تورخم انتقال میدهند.

آنها می گویند، با این تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر داشتن  اوراق معاینات به هنگام رفتن به آن کشور  مخالف هستند. 

  اسرار شینواری، یکتن از فعالان مدنی و برگزارکنندگان این تظاهرات گفت: کسانی که در شهرک مرزی تورخم روز مزدوری میکنند، توان انجام ازمایش ویروس کرونا را از لحظا مالی ندارند زیر این ازمایش نزدیک به پنج هزار افغانۍ هزینه دارد.

وی گفت: دولت پاکستان باید از تسهیلاتی نظیر تب سنج در هنگام عبور و مرور در مرز استفاده نماید و درصورت شناسایی افراد مشکوک انها را مورد ازمایش قرار دهند.

فرمان شینواری، یکتن دیگر از برگزارکنندگان این تظاهرات گفت: در صورتیکه این تصمیم دولت پاکستان عوض نشود، انان به تظاهرات شان تا مسدود نمودن مرز تورخم ادامه خواهند داد. 

حکومت پاکستان به تازگی با توجه به گسترش سریع ویروس کرونا در ان کشور فیصله نموده تا تمامی کسانی که از افغانستان وارد انکشور میشوند باید نتایج ازمایش را به همراه داشته باشد.

در حال حاضر روزانه هزاران تن از مرز تورخم وارد پاکستان میشوند اما در شهر جلال اباد تنها یک آزمایشگاه توان اجرای ازمایش کرونا را دارد که همه روز مردم در مقابل ان صف بسته اند.

تظاهرات در مرز تورخم 

 

کلیدواژه