جدی 04, 1399 19:37 Asia/Kabul
  • ادعای طالبان درباره ترورهای هدفمند در افغانستان
    ادعای طالبان درباره ترورهای هدفمند در افغانستان

طالبان با اشاره به افزایش کشتار هدفمند در افغانستان مدعی شد که این حملات بخشی از تلاش‌های دولت این کشور برای جلوگیری از خروج نیروهای خارجی است.

به گزارش خبرنگار رادیو دری به نقل از تسنیم، طالبان با انتشار مطلبی ضمن رد دست داشتن این گروه در کشتار هدفمند اخیر، این ترورها را تلاش دولت افغانستان برای باقی ماندن در قدرت دانست.

طالبان افزود که دولت افغانستان برای بقای قدرت از یکسو برای تخریب روند صلح تلاش می‌کند و از سویی نیز ترور در شهرها را افزایش داده است «تا به جهانیان نشان بدهد که وضعیت افغانستان دارد از کنترل خارج می‌شود و نیروهای خارجی نباید براساس برنامه اعلام شده از افغانستان خارج شوند».

این گروه همچنین مدعی شد: دولت بر اهدافی حمله می‌کند که حساسیت فوق العاده داشته و همچنان انعکاس گسترده احساسی و تبلیغاتی داشته باشد؛ حمله بر دانشگاه کابل، حمله بر زایشگاه و ترور چند نفر از خبرنگاران و کارمندان مشهور رسانه‌‌ای، بخشی از همین برنامه است».

طالبان در حالی دولت افغانستان را مسئول این حملات می‌داند که مقامات این گروه را عامل حملات می‌دانند.

کلیدواژه