جدی 08, 1399 13:40 Asia/Kabul
  • انتقاد مارشال دوستم از عملی نشدن توافقنامه ایجاد دولت مشارکتی افغانستان
    انتقاد مارشال دوستم از عملی نشدن توافقنامه ایجاد دولت مشارکتی افغانستان

مارشال «عبدالرشید دوستم» با انتقاد از عملی نشدن توافقنامه ایجاد دولت مشارکتی بین «اشرف غنی» و «عبدالله» اجرا شدن این توافقنامه را برای تامین صلح پایدار ضروری دانست.

به گزارش رادیودری، «احسان نیرو» سخنگوی مارشال «عبدالرشید دوستم» با انتقاد از عملی نشدن کامل توافقنامه ایجاد دولت مشارکتی بین «اشرف غنی» و «عبدالله عبدالله» گفت: باوجودی که 7 ماه از امضای توافقنامه می‌گذرد اما هنوز محل کار مارشال دوستم مشخص نشده و به همین دلیل است که به کابل نیامده است.

براساس توافقنامه غنی و عبدالله قرار  بود که عبدالرشید دوستم پس از ارتقا به رتبه مارشالی عضویت شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی را نیز داشته باشد.

سخنگوی دوستم خطاب به دولت افغانستان اظهارداشت که اجازه دهند دوستم وارد عمل شود تا ناامنی‌های ولایت‌های شمالی را مهار کند.

«گل احمد نورزاد» عضو پارلمان افغانستان نیز در این باره به «طلوع نیوز» گفت: «دولت باید به تعهداتش جامعه عمل بپوشاند، کشور در یک وضعیت بحرانی قرار دارد؛ دیگر نباید کشور را بطرف بحران ببرند».

«فریدون خوزون» سخنگوی شورای عالی مصالحه اما درباره عملی شدن برخی از بندهای توافقنامه ایجاد دولت مشارکتی می‌گوید که عبدالله تمام تلاش‌های خویش را بر روند صلح متمرکز کرده است.

کلیدواژه