جدی 10, 1399 16:50 Asia/Kabul

دهها تن از علمای دینی در ولایت بلخ انزجار شان را از ادامه جنگ در کشورشان اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار رادیو دری ده ها تن از علمای دینی بلخ نسبت به ادامه جنگ در افغانستان اعلام نارضایتی کردند و خواستار آتش بس و قطع خشونت ها در افغانستان شدند.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش کاظم حیدری خبرنگار رادیو دری:

کلیدواژه