جدی 14, 1399 09:26 Asia/Kabul
  • پاسخ رد عطا محمد نور به تماس تلفنی اشرف غنی
    پاسخ رد عطا محمد نور به تماس تلفنی اشرف غنی

عطامحمد نور؛ والی سابق بلخ می‌گوید، به تقاضای اشرف غنی برای گفتگوی تلفنی در مورد مشکل پیش آمده در وزارت صحت عامه پاسخ رد داده است.

عطامحمد نور؛ والی سابق بلخ می‌گوید، به تقاضای اشرف غنی برای گفتگوی تلفنی در مورد مشکل پیش آمده در وزارت صحت عامه پاسخ رد داده است.

به گزارش رادیو دری، نور در صفحه فیسبوک خود نوشته که پیش‌شرط او برای هر نوع گفتگو، بازگشت احمدجواد عثمانی به کرسی وزارت صحت عامه بوده است.

او افزوده است که برای پیش‌شرط او پاسخ روشنی وجود نداشت و به وعده‌های جانب مقابل [رییس جمهور غنی] نیز صداقت و باورمندی وجود ندارد و به این دلیل تقاضای گفتگوی تلفنی از جانب او رد شده است.

کلیدواژه