جدی 18, 1399 10:57 Asia/Kabul

مذاکرات صلح بین طالبان و دولت افغانستان هفته آینده از سر گرفته می شود.

به گزارش خبرنگار رادیودری، ناحیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان می گوید که هیات مذاکره کننده دو طرف روز چهارشنبه نشست مقدماتی خود را برگزار کرده و توافق نمودند روز شنبه آینده روی اجندا بحث ها را آغاز می کنند.

هیات مذاکره کننده صلح دولت افغانستان مایل است در این دور مذاکرات پیرامون آتش بس، مشارکت سیاسی وچگونگی نظام آینده بحث شود.

طالبان نیز تایید کرده اند که روز شنبه هیات های دوطرف روی موضوعات اجندا بحث می کنند.

سه ماه قبل مذاکرات آغاز شد وپس از سه ماه رایزنی وگفتگو روی کار شیوه مذاکرات توافق شد.

روز گذشته هیات های دوطرف نشست مقدماتی داشته و توافق نمودند که از روز شنبه گفتگوها را شروع کنند.

در این حال سازمان ملل متحد از دولت افغانستان خواسته تا عاملان قتل های هدفمند را شناسایی نماید و همچنان ناتو خروج یا ماندن نیروی نظامی خود را منوط به عملکرد طالبان نموده که به توافقات خود چگونه عمل می کند. این سازمان ماه آینده در این راستا تصمیم خواهد گرفت.

کلیدواژه