جدی 23, 1399 09:26 Asia/Kabul

پروژه های کاریابی و دسترخوانی ملي به ارزش سی وپنج میلیون دلار در شهر جلال اباد اغاز شد.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، مسئولان می گویند  در این پروژه ها سی هزار تن از باشندگان جلال آباد مصروف کار خواهندشد.

ضیا الحق امرخیل والي ننگرهار در هنگام افتتاح این پروژه ها گفت به ارزش بیش از بیست وپنج ملیون دلار درچوکات شاروالي جلال اباد پروژه اشتغال زایی  اغاز می شود که در ان برای سی هزار تن زمینه ی کار کردن مساعد خواهد شد.

 والی ننگرهار افزود علاوه از این به همکاري شاروالی جلال اباد برنامه دستر خوان ملی را نیز به  هزینه مبلغ ده ملیون دلار اغاز می کند که تحت این برنامه به هرخانواده به ارزش مبلغ چهار هزار افغانی مواد خوراکی ومواد مورد نیاز  دیگربرای یکصدو دو هزار خانواده ی بی بضاعت توزیع می شود.

 در این حال شمیم خان کتوازی ریس اداره مستقل ارگانهای محلی گفت برنامه ی اشتغال زایی در شهر جلال اباد برای مدت چهارسال ادامه دارد و با راه اندازی پروژه های مختلف افراد شامل کار بیکار نخواهند شد. ریس اداره مستقل ارگانهای محلی افزود طی چهار سال گذشته در شهر جلال اباد تحت برنامه ای میثاق شهروندی  به ارزش هجده ملیون دالر سه صد پروژه های مختلف تطبیق و بالای دوصد پروژه ای دیگر کار جریان دارد.

 کټوازی همچنان گفت  در چهار سال اینده به ارزش هفتادو دو ملیون دلار دوصد پروژه ای دیگر نیز در شهر جلال اباد در نظر گرفته شده است.

در این اواخر در افغانستان به خصوص در ولایت شرقی ننگرهار میزان بیکاری افزایش یافته است.

 

کلیدواژه