جدی 24, 1399 19:19 Asia/Kabul
  • بهره برداری از مرکز فراگیری آموزش های حرفوی در ولایت ننگرهار
    بهره برداری از مرکز فراگیری آموزش های حرفوی در ولایت ننگرهار

یک مرکز بزرگ فراگیری اموزش های حرفوی در ولایت ننگرهار افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار رادیو دری ،ضیا الحق امرخیل والی ولایت ننگرهار در مراسم افتتاح این مرکز گفت این مرکز به هزینه مبلغ نزدیک به بیست میلیون افغانی در دوطبقه ساخته شده که دارای صنوف درسی و دیگر تسهیلات می باشد.

 ته ینج وزیر کار وامور اجتماعی دولت افغانستان هم در این مراسم گفت با اغاز فعالیت این مرکز اموزش های حرفوی ما می توانیم در حوزه شرق به خصوص در ولایت ننگرهار ظرفیت های مسلکی جوانان که از تعلیم باز مانده بلند برده و به این ترتیب میزان بیکاری را کاهش داده و به شمار کارگران مسلکی در بازار کار بیافزاییم  وزیر کار  و امور اجتماعی گفت با بلند رفتن سطح دانش مسلکی جوانان بازار کار در افغانستان نیز بهتر خواهد شد.

کلیدواژه