جدی 27, 1399 11:42 Asia/Kabul
  • بازگشت۸۵۰ هزار مهاجر افغانستانی از ایران به کشورشان
    بازگشت۸۵۰ هزار مهاجر افغانستانی از ایران به کشورشان

سخنگوی وزارت امور مهاجران افغانستان گفت در سال ۲۰۲۰، ۸۵۰ هزار مهاجر افغانستانی به علت شیوع ویروس کرونا به صورت داوطلبانه از ایران به کشورشان بازگشتند.

به گزارش خبرنگار رادیودری، محمد رضا باهر سخنگوی وزارت امور مهاجران افغانستان گفت: در بهار سال ۱۳۹۹ به دلیل ترس مهاجران افغانستان از شیوع ویروس کرونا در ایران ،هر روز حدود ۱۵ هزار مهاجر افغانستانی از ایران به کشورشان بازمی گشتند.

وی اظهار داشت: بیشتر مهاجرانی که سال گذشته میلادی به افغانستان بازگشته اند به علت ناامنی و نبود شغل در این کشور دوباره به ایران برگشته اند.

سخنگوی وزارت امور مهاجران افغانستان ،نبود شغل و بیکاری را مهمترین چالش مهاجران بازگشته به این کشور دانست و تصریح کرد بسیاری از این افراد پس از مدتی بیکاری مجبور به مهاجرت دوباره می شوند.

وی اظهار داشت:وزارت امور مهاجران افغانستان  با همکاری سازمان ملل در صدد است برای جلوگیری از مهاجرت دوباره افراد بازگشته افغانستان به کشورهای اروپایی برای آنان به صورت موقت شغل ایجاد کند.

باهرافزود: چون شغل هایی که ایجاد می شود به صورت موقتی است و تنها نیازهای ضروری آنها را پوشش می دهد در درازمدت بار دیگر این افراد بیکار می شوند.

کلیدواژه