جدی 30, 1399 13:48 Asia/Kabul
  • نگرانی دیدبان حقوق بشر از شرایط خطرناک افغانستان برای غیرنظامیان
    نگرانی دیدبان حقوق بشر از شرایط خطرناک افغانستان برای غیرنظامیان

معاون دیدبان حقوق بشر در بخش آسیا از وضعیت خطرناک‌ افغانستان برای غیرنظامیان ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، پتریشا گاسمن، معاون دیدبان حقوق بشر در بخش آسیا گفت: قتل‌های هدفمند از جانب طالبان و همه گیری ویروس کرونا، شاید شهروندان افغانستان را با فقر شدید روبرو کند.

 گاسمن بیان داشت: «افغانستان در سال ۲۰۲۰ خطرناک‌ترین کشور برای غیر نظامیان بود. احتمال دارد در سال ۲۰۲۱ هم وضعیت چنین باشد؛ زیرا طالبان حمله‌های هدفمند خود بر غیر نظامیان به ویژه کارمندان دولتی را بیشتر کرده‌اند.»

معاون دیدبان حقوق بشر افزود: این حمله‌ها که باعث آواره شدن شدن مردم می‌شود همزمان با بحران بشری ناشی از همه گیری ویروس کرونا صورت می‌گیرد. این وضعیت، بخش بزرگی از شهروندان افغانستان را با مشکل روبرو کرده است.»

وی اضافه کرد: سلسله آواره شدن شدن در نتیجه جنگ‌ها، قتل‌های هدفمند از جانب طالبان و همه گیری ویروس کرونا، وضعیت بشری در افغانستان را پیچیده‌تر از گذشته کرده است.

گفتنی است که وزارت دفاع آمریکا هفته گذشته از کاهش نیرو‌های این کشور تا مرز ۲۵۰۰ نفر در افغانستان خبر داد.

ناتو اعلام کرده است که با حدود ۱۰ هزار نظامی به آموزش، مشاوره و همکاری با نیرو‌های افغانستان ادامه می‌دهند.

کلیدواژه