دلو 03, 1399 13:34 Asia/Kabul
  • دیدار اشرف غنی با نمایندگان سکتور خصوصی درهرات
    دیدار اشرف غنی با نمایندگان سکتور خصوصی درهرات

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در سفرش به ولایت هرات، با شماری از تاجران و نمایندگان سکتور خصوصی آن ولایت دیدار کرد و خواست ها و مشکلات آنان را شنید.

به گزارش رادیو دری ، در این دیدار، ابتدا یونس قاضی زاده رئیس اتاق تجارت هرات صحبت نمود و خواست ها و پیشنهادات تاجران و سکتورخصوصی را درمورد تامین امنیت بهتر تاجران و سکتور خصوصی، حل مشکل انتقال گمرک، تامین امنیت مسیر هرات- تورغندی و مشکلات تخنیکی اسلام قلعه بیان کرد.

بعداً حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معدن هرات صحبت کرده، گفت که سکتور خصوصی در زمان شیوع ویروس کرونا با مردم به ویژه در زمینه تهیه مواد اولیه همکاری کرده است.

وی از توجه رئیس جمهور به فابریکات شهرک صنعتی هرات تشکر کرد و گفت که ما خواهان توزیع زمین بیشتر در شهرک صنعتی این ولایت و حل مشکل سکتور ترانسپورت می باشیم.

متعاقباً عبدالودود فیض زاده رئیس اتاق اصناف و پیشه وران صحبت نموده، گفت که ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان حمایت می کنیم و به برکت نظام جمهوریت، صنعت و فعالیت اصناف و پیشه وران رونق یافته است. موصوف خواهان تطبیق قانون، جلوگیری از فساد در ادارات و تعدیل قانون مالیات گردید.

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان، گفت که بالای هشت گمرک کشور سرمایه گذاری می شود و در راستای انکشاف اقتصادی و تقویت زیربناهای هرات توجه بیشتر صورت خواهد گرفت.

وی افزود که تصدی محافظت عامه در زمینۀ تامین امنیت تاجران و گمرکات اقدام خواهد کرد و شما باید مشکلات تان را طبقه بندی نمایید تا در همکاری با فدراسیون اتاق های افغانستان، حل گردد.رئیس جمهور بر افزایش صادرات تاکید ورزید و گفت که ما توانایی تولید هشتاد و پنج در صد اقلام وارداتی خود را داریم.

رئیس جمهور کشور تصریح کرد که ما به طرح واضح تمرکز سرمایه نیاز داریم و باید قوت جذب سرمایه معلوم گردد. وی اضافه نمود که بدون صنعتی شدن دیگر چاره ای نداریم و سکتور خصوصی بازو و شریک عمدۀ ما می باشند.

رئیس جمهور غنی در اخیر سخنانش گفت که از برکت کار و تلاش پیشه وران کشور، در حدود یک میلیون شغل ایجاد شده است که ما از آن تشکر می کنیم و ما آماده هستیم که یک شرکت مختلط دولتی و خصوصی را بخاطر تولیدات سنگ مرمر و رشد بیشتر آن ایجاد کنیم.

تگ