دلو 05, 1399 10:50 Asia/Kabul
  • جایگاه خالی صنعت در رشد و توسعه اقتصاد افغانستان
    جایگاه خالی صنعت در رشد و توسعه اقتصاد افغانستان

کارخانه های صنعتی در پایتخت افغانستان با مشکل زمین روبرو هستند.

به گزارش خبرنگار رادیودری، کارخانه‌ داران صنعتی پل چرخی کابل  با انتقاد از دولت  افغانستان می گویند: در هجده سال گذشته مشکل کمبود زمین برای آنان حل نشده‌است.

شماری از کارخانه‌ داران در پارک صنعتی پل‌ چرخی می‌گویند:60 درصد کارخانه‌ها در این پارک صنعتی در زمین‌ کرایی فعالیت می‌کنند.

به‌گفته آنان بیش از نصف زمین‌ها در این پارک صنعتی به کسانی داده شده‌است که کارخانه‌دار نیستند و این افراد این زمین‌ها را با کرایه‌های گزاف به کارخانه‌ دارا ن می دهند.  

 

کلیدواژه