دلو 05, 1399 10:58 Asia/Kabul
  • وزیر داخله افغانستان: طالبان در روند صلح وقت کشی می‌کند
    وزیر داخله افغانستان: طالبان در روند صلح وقت کشی می‌کند

وزیر داخله افغانستان گفت طالبان در روند صلح افغانستان وقت کشی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، محمد مسعود اندرابی گفت: «طالبان منتظر خروج نیروهای امریکایی است. این گروه با ترور فعالان مدنی و خبرنگاران در تلاش رهایی زندانیان بیشتر و هم‌چنان تحمیل مفکوره طالبانی در شیوه حکومتداری اند».

انداربی می‌گوید که طالبان به دستآورد های 19 ساله مردم افغانستان پایبند نیست و با افزایش خشونت ها به این دست آورد ها  صدمه زده است.

وی افزوده است: « این گروه به ارزش هایی که ما برای آن صد ها و هزاران قربانی دادیم چقدر پایدار هستند؟»

طالبان هرچند در مورد این اظهارات وزیر امور داخله چیزی نگفته اند اما پیش ازین،  از پایندی و تلاش برای دست یافتن افغانستان به یک صلح واقعی سخن گفته بودند.

تگ