دلو 05, 1399 19:27 Asia/Kabul
  • تصمیم کابینه افغانستان درخصوص بودجه سال مالی ۱۴۰۰
    تصمیم کابینه افغانستان درخصوص بودجه سال مالی ۱۴۰۰

کابینه دولت افغانستان فردا (دوشنبه، ۶دلو) دربارۀ پیش‌نویس سوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰ تصمیم می گیرد و پس از آن این سند را برای بار سوم به مجلس نمایند‌گان می فرستد.

به گزارش رادیودری، مجلس نمایندگان افغانستان پیش از این، پیش‌نویس نخست و دوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را بدلیل آن‌چه که نا متوازن خواندند، رد کردند.

شماری از نمایندگان افغانستان اظهار داشتند: هرگاه در نُوزده مورد مشکلاتی که آنان در سند بودجه ۱۴۰۰ مشخص کرده‌اند، اصلاحات نیاید، برای بار سوم سند بودجه را رد خواهند کرد.

گل احمد کمین، یکی از این نمایندگان مجلس افغانستان گفت: پارلمان می‌کوشد که یک بودجه مردمی داشته باشد که در آن توسعه متوازن در نظر گرفته شده باشد.

اعضای مجلس افغانستان اظهار داشتند:  حکومت تلاش می‌کند با پرداخت نکردن تنخواه‌های هزاران کارمندان دولت و نیز برکناری وابستگان اعضای مجلس از شماری از نهادهای حکومتی، برای تأیید بودجه بالای مجلس فشار آورد که این کار پذیرفتنی نیست و مخالف قوانین نافذه کشور می‌باشد.

هر چند حکومت افغانستان دربارۀ این اتهام‌ها چیزی نگفته اما پیش از این مشاور روابط عامه رییس جمهور دلایل رد بودجه را از سوی مجلس نادرست گفته است.

وزارت مالیه افغانستان نیز ابراز داشت: بربنیاد قانون در پرداخت تنخواه‌های ماه جدی کارمندان دولت کدام مشکل ندارند.

تگ