دلو 07, 1399 11:48 Asia/Kabul

پارلمان افغانستان اعلام کرد سند بودجه را تهیه وغرض تطبیق به حکومت ارسال خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، سند بودجه سال ۱۴۰۰ به دلیل نا متوازن بودن و یکسان سازی معاشات کارمندان و معلمان دولت تا اکنون دوبار از سوی مجلس نمایندگان رد شده و از حکومت خواسته شد تا در سند بودجه ملاحظات پارلمان در نظر گرفته شود.

گفته می شود سند بودجه باعث تقابل قوای اجراییه ومقننه شده وپارلمان مدعی است که حکومت شماری از وابستگان اعضای پارلمان را که به سند بودجه رای رد داده بودند از کار برکنار کرده است.

در همین حال رحمانی رییس مجلس نمایندگان افغانستان  یکسان سازی معاشات کارمندان را خط سرخ شورای ملی خواند.

همچنان رییس مجلس نمایندگان از حکومت خواست تا خواسته های مردم را در سند بودجه در نظر بگیرد.

قرار بود که پارلمان به تعطیلات زمستانی برود اما به دلیل عدم تصویب بودجه به کار خود ادامه می دهد.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش قریشی:

تگ