دلو 09, 1399 11:12 Asia/Kabul

رئیس شورای عالی مصالحۀ ملی هشدار داد که فرصت‌های زیادی در روند صلح از دست رفته‌ و نباید فرصت پیش آمدۀ کنونی ازدست برود.

به گزارش خبرنگار رادیودری، پس از آن که گفتگو ها در دوحه متوقف شده، دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان گفت: فرصت زیادی نداریم، فرصت پیش آمده صلح از دست می رود وهر روز جنگ از مردم ما قربانی می گیرد.

عبدالله با اشاره به مذاکرات صلح و نشست های دوطرف تاکید کرد، ما به صلح نزدیک شدیم ونباید نگران آزادی زندانیان و بیرون شدن نام رهبران طالبان از لست سیاه باشیم. گفتگوها پیش به برود این موضوعات حتمی صورت می گیرد.

گفته می شود طالبان نگران هستند که تضمین جهانی در راستای آزادی زندانیان و بیرون نمودن رهبران شان از لیست سیاه وجود ندارد اما رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان اطمینان داد که با برقراری صلح این موضوعات نیز حل می گردد.

گزارش قریشی خبرنگار رادیودری:

تگ