دلو 09, 1399 16:20 Asia/Kabul

درنشست مشترک علمای دینی ونیروهای امنیتی درولایت بلخ برضرورت همکاری این دوقشر مهم جامعه درمبارزه با ناامنی ها تاکید گردید وازجمهوری اسلامی ایران به عنوان نمونه والگوی امنیت درمیان کشورهای منطقه یاد شد .

به گزارش خبرنگار رادیو دری ، این نشست مشترک میان علمای دینی ومسوولان امنیتی ولایت بلخ که درمسجد جامع زیارتگاه منتسب به حضرت علی ع درشهرمزارشریف برگزار گردید سخنرانان برضرورت تقریب هرچه بیشتر میان علمای دینی ومسوولان امنیتی تاکید کردند .

فرمانده نیروهای پلیس بلخ ازتمامی مردم بویژه علمای دینی خواست که روابط شان را با موظفین امنیتی نزدیک تر سازند وهرواقعه وحرکت مشکوکی را که درساحه زندگی شان متوجه می شوند فورا به اطلاع نیروهای امنیتی برسانند .

وی همچنان ازدستگیری بیش از 500 تن از خاطیان ازقانون که به جرایم مختلف متهم هستند نیز طی چهارماه گذشته خبرداد.

فرمانده نیروهای پلیس ولایت بلخ تاکید کرد : زمانی می توان ازتامین شدن امنیت درجامعه مطمین شد که هیچ  کسی نسبت به مال وجانش احساس خطر نکند.

اما وی تامین شدن امنیت را تنها وظیفه نیروهای پلیس ندانسته ازتمامی شهروندان ولایت بلخ بویژه علمای دینی خواست که دراین راستا نیروهای امنیتی شان را همکاری نمایند .

این مقام ارشد امنیتی ولایت بلخ مردم را به حفظ هوشیاری دربرابر توطیه گران وگروههای تروریستی وتخریب کاردعوت نموده افزود : دشمنان ملت افغانستان به هرنحو ممکن تلاش دارند تا حتی جاده های آسفالت دراین کشور آباد نمانند وبرای هرعمل تخریبی که درافغانستان انجام می شود برای عاملان جنایتکارش پول های هنگفتی پرداخت می کنند .

درهمین حال مولوی محمود دانشجورییس اداره حج واوقاف ولایت بلخ نیز ضمن اعلام حمایت از نیروهای امنیتی کشورش امنیت وصحت را دو نعمت بی بدیل الهی دانست ،

دانشجو ازکشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمونه والگوی امنیت درسطح منطقه یاد نمود،  

وی با اشاره به شرایط ناهنجاری که امروز درجامعه افغانستان حاکم است گفت : هیچ یک ازشهروندان کشورش درهیچ جای ازاین مملکت امنیت وآرامش ندارند وهمیشه با ترس ودلهره بسر می برند .

دراین نشست مشترک نیروهای امنیتی وعلمای دینی درولایت بلخ سایر سخنرانان نیز ضمن تاکید برسهم گیری تمامی آحاد مردم درایجاد امنیت وآرامش درجامعه ای شان ازمخالفان مسلح دولت افغانستان نیز خواستند تا بیش ازاین برناامنی ها دامن نزنند وزمینه ی که برای برقراری صلح بوجود آمده است را ازدست ندهند .

کلیدواژه