دلو 10, 1399 15:55 Asia/Kabul
  • وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه شد
    وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه شد

وحید مجروح معین وزارت صحت عامه افغانستان به دستور اشرف غنی تا تعیین نامزد وزیر این وزارت، به عنوان سرپرست وزارت صحت عامه تعیین شد.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، دواخان مینه پال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در تویترش نوشته است، که  وحید مجروح، از سوی رئیس جمهور به حیث سرپرست گماشته شد؛ تا کارهای این وزارت را به پیش ببرد.

 وحید مجروح، پیش از این به حیث معین عرضۀ خدمات صحی وزارت صحت این کشور ایفای وظیفه می نمود.

یادآوری می شود، در  تاریخ هشتم جدی سال جاری، یک کمیته مشترک امنیت ملی و دادستانی کل افغانستان، چهار تن از نزدیکان داکتر احمد جواد عثمانی را، به اتهام فساد دستگیر کرد و سه روز پس از آن، عثمانی به اساس حکم رئیس جمهور از وظیفه برکنار شد.

کلیدواژه