دلو 12, 1399 09:59 Asia/Kabul
  • ادامه انتقادات از طالبان درخصوص مذاکرات صلح
    ادامه انتقادات از طالبان درخصوص مذاکرات صلح

عضو هیات مذاکره کننده دولت افغانستان می گوید که پس از شروع دور دوم مذاکرات صلح بین دولت و طالبان در دوحه قطر، نمایندگان این گروه به صورت جدی، وارد بحث نشدند.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، فوزیه کوفی، در نشست جامعه‌ فرهنگ و هنر که از طریق ویدیوکنفرانس برگزار شد، گفت: هیأت مذاکره‌کننده یک دست از کلیت جامعه‌ متکثر افغانستان نمایندگی می‌کند، زیرا این کشور امروز نسبت به گذشته بسیار متحول شده است.

این عضو هیات مذاکره کننده دولت افغانستان افزود: آن زمان گذشت که گروهی از سر اجبار، مردم را وادار به پیروی از یک روایت خاص می کردند، چراکه احترام و اهتمام به پلورالیسم اجتماعی، مذهبی، قومی و جنسی افغانستان نسبت به هر زمان دیگر، در شرایط کنونی با اهَمیت دانسته می‌شود.

در این نشست، عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ ملی نیز گفت که هیأت گفت‌وگوکننده‌ دولت به نمایندگی از همه‌ مردم افغانستان در دوحه حضور دارند، زیرا مردم افغانستان دهه‌هاست که برای رسیدن به صلح، ثبات و رفاه مبارزه و جان فشانی کردند، اکنون مستحق‌ هستند تا از آنان نمایندگی درست و شایسته شود.

این در حالیست که با وجود گذشته حدود چهار هفته از آغاز دور دوم مذاکرات بین نمایندگان دولت و طالبان در قطر، نتیجه قابل توجهی از این مذاکرات به دست نیامده است.

کلیدواژه