دلو 19, 1399 16:50 Asia/Kabul

صدهاتن از باشندگان ولایات شمالی افغانستان با انجام راهپیمایی در شهر مزارشریف خواستار رهایی هرچه زودتر کودک ربوده شده 9 ساله از چنگ ربایندگان شدند.

به گزارش خبرنگار رادیودری، تظاهرکنندگان خشمگین مسوولان حکومتی ونیروهای امنیتی کشورشان را متهم به ناتوانی دربرخورد با قاچاچیان واختطاف گران و آزاد سازی عبدالرئوف کودک ربوده شده 9 ساله کردند.

غلام نبی پدر این کودک می گوید، بیش از یکصد روز است که فرزند خودرسالش درگروه ربایندگان مسلح قرار دارد اما مسوولان امنیتی وحکومتگران کشورش دراین خصوص تاکنون به هیچ سرنخی دست پیدا نکرده اند.

پدر این کودک علت معلوم نشدن سرنوشت طفل ربوده شده اش دراین مدت بیش از یکصد روز را وابسته بودن ربایندگان به برخی ازسیاسیون سرشناس ومقامات حکومتی دانست.

خانواده عبدالرئوف مدعی اند که براساس یافته های آنان که ازمراجع غیررسمی بدست شان رسیده است تمامی ربایندگان که بیش از 11 تن می باشند ازباشندگان ولایت بلخ و وابسته به برخی افراد سرشناس و بانفوذ این ولایت هستند.

در تظاهرات امروز تعداد زیادی از کودکان ونوجوانان نیز شرکت کرده بودند و خواستار رهایی عبدالرئوف 9 ساله از بند ربایندگان شدند.

درپایان راهپیمایی امروز تظاهرکنندگان 72 ساعت به مسوولان حکومتی کشورشان فرصت دادند تا ازسرنوشت کودک ربوده شده را معلوم نموده وآنرا ازبند ربایندگان مسلح آزاد سازند.

جزئیات این خبر در گزارش کاظم حیدری خبرنگار رادیودری:

 

کلیدواژه