دلو 19, 1399 18:49 Asia/Kabul
  • معرفی 232 تن در افغانستان به اتهام حیف و میل بودجه کرونا
    معرفی 232 تن در افغانستان به اتهام حیف و میل بودجه کرونا

232تن در افغانستان به اتهام حیف و میل بودجه کرونا به دادستانی معرفی شدند.

به گزارش رادیودری، رئیس اداره بازرس افغانستان امروز (یکشنبه)  گفت:  این عده  بودجه اختصاص یافته به کرونا  برای 24 ولایت را حیف و میل کرده اند.

 "غزال حارس  "افزود:  این ۲۳۲ نفر در سطح وزیر، معاو ، استاندار، معاون استاندار و روسای مراکز اداری هستند که به  دادستانی معرفی شده اند.

تگ