دلو 22, 1399 12:58 Asia/Kabul
  • روند ساخت قطعه چهارم خط آهن هرات ـ خواف در خاک افغانستان
    روند ساخت قطعه چهارم خط آهن هرات ـ خواف در خاک افغانستان

ساخت قطعه چهارم خط آهن هرات ـ خواف در خاک افغانستان در حال انجام است.  

به گزارش رادیودری، ساخت فاز نخست قطعه چهارم خط آهن خواف ـ هراف  در خاک افغانستان که حدود یک ماه و نیم پیش آغاز شده است، هم اکنون ادامه دارد.

قرار است، در مدت 16 ماه ساخت فاز قطعه چهارم خط آهن هرات ـ خواف در خاک افغانستان تکمیل و افتتاح شود. 

پیشتر «محمد یما شمس» رئیس راه آهن افغانستان در این باره گفت: پس از افتتاح قطعه سوم خط آهن خواف - هرات، روند ساخت فاز نخست قطعه چهارم این پروژه از ایستگاه روزنک در شهرستان غوریان هرات آغاز شده است. 

خط راه‌آهن خواف - هرات نخستین مسیر ریلی است که ایران و افغانستان را به هم متصل می‌کند و گامی مهمی در مسیر احیاء و جهش همکاری‌های مشترک اقتصادی دو کشور است.

کلیدواژه