دلو 26, 1399 09:48 Asia/Kabul
  • بازداشت رئیس وشش کارمند گمرک ننگرهار به جرم فساد
    بازداشت رئیس وشش کارمند گمرک ننگرهار به جرم فساد

منابع در گمرک ننگرهار می گوید که موظفین اداره مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله افغانستان در یک اقدام ویژه رئیس ، دو معاون و چهار مقام بلند رتبه دیگر گمرک ننگرهار را به جرم فساد مالی بازداشت کرده اند.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، اداره ولایتی ننگرهار نیز بازداشت رئیس و شش کارمند بلندرتبه دیگر گمرک ننگرهار را تایید می کند اما جزئیات بیشتر را در این خصوص ارایه نمی نماید.

 رئیس گمرک ننگرهار مدت سه ماه قبل بعد از برطرفی رئیس پیشین به این سمت گماشته شده بود تا هنوز در مورد سرنوشت و جانشینان رئیس و کارمندان بازداشت شده ی گمرک ننگرهار چیزی گفته نشده است.

 چندی قبل مدیر و بیست پنج کارمند دیگر گمرک سرحدی تورخم نیز به جرم فساد مالی از سری موظفین اداره مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله بازداشت شده بودند. 

کلیدواژه