دلو 28, 1399 10:36 Asia/Kabul

وزارت دفاع ملی افغانستان مدعی است که طالبان با گروه های دهشت افگن ارتباط داشته و خشونت ها را افزایش داده است.

به گزارش خبرنگار رادیو دری،شاه محمودمیاخیل معاون اول وزارت دفاع ملی افغانستان مدعی است که طالبان به تعهدات شان با آمریکا عمل نکرده وبا گروه های دهشت افگن ارتباط دارند.

وی که درمقر وزارت دفاع در کابل  در جمع شماری از افسران صحبت می کرد آزادی زندانیان،قطع رابطه با القاعده وگروه های دهشت افگن و کاهش خشونت ها برای مذاکرات بین الافغانی را از تعهدات این گروه برمبنای توافقنامه با آمریکا عنوان کرد و گفت طالبان به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده اند.

این در حالیست که طالبان این اتهامات را رد نموده حکومت را باعث افزایش خشونت ها دانسته  می گویند که با گروه های دهشت افگن رابطه ندارند.

کلیدواژه