دلو 29, 1399 14:42 Asia/Kabul
  • توافق مجلس و حکومت افغانستان در مورد بودجه ۱۴۰۰
    توافق مجلس و حکومت افغانستان در مورد بودجه ۱۴۰۰

کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایند‌گان و وزارت مالیه در مورد افزایش دو هزار افغانی در معاشات کارمندان دولتی و آموزگاران از ماه حمل سال آینده به توافق رسیده‌اند.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، سیدعظیم کبرزانی؛ منشی کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایند‌گان می‌گوید، افزایش دو هزار افغانی بیش از ۱۰ میلیارد و ۷۰ میلیون افغانی هزینه خواهد داشت که طبق توافق پنج میلیارد افغانی در پیش‌نویس سوم بودجه گنجانیده می‌شود و پنج میلیارد افغانی دیگر نیز در بررسی وسط سال افزوده خواهد شد.

پیش‌نویس بودجه تاکنون دوبار از سوی مجلس نمایند‌گان رد شده است. بحث‌ها در کمیسیون‌های مجلس روی پیش‌نویس سوم جریان دارد.

با گذشته دو ماه از آغاز سال مالی جدید، هنوز طرح بودجه آن تصویب نشده است.

مجلس نمایندگان طرح یک‌سان‌سازی حقوق آموزگاران و کارمندان دولتی را خط سرخ خود می‌خواند و پیش‌نویس بودجه نیز به همین دلیل دو بار از سوی مجلس رد شد.

از جانب دیگر محمد خالد پاینده؛ سرپرست وزارت مالیه می‌گوید که در سال مالی ۱۴۰۰ معاش آموزگاران و کارمندان پایین‌رتبه دولتی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت.

 پاینده در عین حال از تاخیر در روند تصویب بودجه نیز هشدار می‌دهد و به گفته او، این تاخیر سبب گسترش فقر و بیکاری می‌شود.

تگ