دلو 29, 1399 18:04 Asia/Kabul
  • مشروعیت بخشیدن دادگاه اروپایی به کشتار غیرنظامیان افغان
    مشروعیت بخشیدن دادگاه اروپایی به کشتار غیرنظامیان افغان

دادگاه حقوق بشر اروپا با رد شکایت خانواده قربانیان افغان، حمله هوایی نیروهای تروریست خارجی در افغانستان را قانونی دانست.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، دادگاه حقوق بشر اروپا با رد دادخواهی مجدد خانواده قربانیان حمله هوایی نیروهای تروریست خارجی در افغانستان مدعی شد که حمله سال 1388 که منجربه کشته شدن حدود ۹۰ غیرنظامی افغان شد، قوانین بین‌المللی را نقض نکرده است.

در سال 1388 یک فرمانده نیروهای آلمانی در افغانستان فرمان انجام حمله هوایی به 2 تانکر سوخت در ولایت قندوز را درحالی صادر کرد که مردم برای بردن سوخت دور خودروها تجمع کرده بودند این فرمانده مدعی شده بود که تانکرهای سوخت توسط طالبان ربوده و این گروه قصد داشت آنها را در پایگاه نیروهای خارجی منفجر کند.

دادگاه حقوق بشر اروپا مدعی شده که پیش از این موضوع به طور همه‌جانبه مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. با این رای ، بار دیگر نشان داده شد که موضوع حقوق بشر ابزاری در دست کشورهای غربی است تا هرجا منافع شان ایجاب کند از آن علیه دیگر کشورها استفاده کنند و شعاری بیش نیست. 

کلیدواژه