حوت 09, 1399 11:16 Asia/Kabul

وزیر داخله افغانستان گفت، اگر دشمنان ملت افغانستان جنگ را انتخاب کنند، نیروهای افغان آماده جنگ هستند و از نیروهای امنیتی حمایت می کنند.

به گزارش خبرنگار رادیو دری،محمد مسعود اندرابی  وزیر داخله افغانستان در حاشیه جشنواره فیلم سرباز در گفت وگوی اختصاصی با خبرگزاری ایران‌پرس تصریح کرد، مردم افغانستان خواهان صلح و ثبات هستند و از مذاکره حمایت می‌کنند اما در برابر جنگ‌طلبی دشمنان از نیروهای نظامی و امنیتی افغان حمایت می‌کنند.

محمدمسعود اندرابی اظهار کرد، مردم افغانستان می‌خواهند جنگ پایان یابد و از راه صلح و پذیرش یکدیگر بتوانند با آرامش زندگی کنند اما اگر دشمنان راه جنگ انتخاب کنند، مردم افغانستان پشتیبان نیروهای امنیتی هستند.

 وزیر داخله افغانستان با بیان اینکه نیروهای امنینی و نظامی این کشور نقش مهمی در برقراری امنیت و آرامش مردم دارند افزود، جشنواره فیلم سرباز نشان داد، مردم  افغانستان نیروهای امنیتی این کشور را دوست دارند.

محمدمسعود اندرابی گفت، مردم افغانستان نیروهای امنیتی و نظامی را فرزندان خود می‌دانند، چرا که آنان در راه مبارزه برای نجات مردم و سرزمین افغانستان نقش مهمی دارند.

تگ