حوت 13, 1399 09:15 Asia/Kabul
  • هشدار طالبان به امریکا برای کارشکنی در مذاکرات صلح
    هشدار طالبان به امریکا برای کارشکنی در مذاکرات صلح

طالبان هشدارداد، امریکا با کارشکنی در روند مذاکرات صلح اخلال ایجاد می کند.

به گزارش رادیودری، عضوهیات مذاکره‌ کننده صلح طالبان با بیان  اینکه آمریکا بارها از توافقنامه  قطر تخطی کرده، گفت: آمریکا  بعنوان آغاز کننده جنگ  و متحدان شکست خورده اش هنوز در جنگ هستند و  برای تخریب روند صلح تلاش می‌کنند.

در عین حال «امیرخان متقی»  افزود: بدلیل پایبند نبودن امریکا به این توافقنامه مبنی بر خروج  اشغالگران از افغانستان در ماه می آتی، ادامه کار دولت کنونی افغانستان و  روند مذاکرات صلح بطور همزمان ممکن نیست.

این عضو ارشد طالبان  در حالی برکناری دولت کنونی افغانستان را برای پیشرفت مذاکرات صلح ضروری می‌داند که اشرف غنی رئیس جمهور این کشور همواره مخالفت  خود را با ایجاد دولت موقت  اعلام کرده  و گفته است   تنها در صورت برگزاری انتخابات، قدرت را واگذار می‌کند.

تگ