حوت 14, 1399 09:32 Asia/Kabul

اشرف غنی با نماینده سازمان ملل متحد درباره پروسه صلح افغانستان گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار رادیودری، پس از آن که مقامات آمریکایی طرحی را برای پیشرفت روند صلح به حکومت افغانستان پیشنهاد کردند و در آن به نقش سازمان ملل متحد تاکید شده، اشرف غنی  با نماینده ویژه سازمان ملل متحد در ارگ ریاست جمهوری در حالی که صالح معاون اول رئیس جمهور واتمر وزیر خارجه حضور داشتند، ملاقات کرد.

در این ملاقات طرفین در مورد مراحل بعدی پروسه صلح افغانستان گفتگو کردند.

دواخان مینه پال معاون سخنگوی رییس جمهوری افغانستان می گوید: طرفین درباره صلح و بر اتش بس پایدار ودایمی تاکید کردند.

یوناما نیز این ملاقات را مفید خوانده و اضافه نموده که طرفین پیرامون تقویت همکاری منطقه ای برای حمایت از روند صلح گفتگو نمودند. 

تگ