حوت 14, 1399 14:10 Asia/Kabul
  • تاکید دولت افغانستان بر تسلیم طالبان
    تاکید دولت افغانستان بر تسلیم طالبان

معاون رئیس جمهوری افغانستان تنها راه برقراری صلح را تسلیم گروه طالبان و دست کشیدن از جنگ دانست.

به گزارش رادیودری، سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفت: اگر طالبان تصمیم جدی برای حل مسالمت آمیز و رسیدن به صلح نداشته باشد، هرچند ما پیوسته هم شعار صلح سر دهیم، صلح تحقق نمی یابد.

دانش افزود، بهترین راه ایجاد صلح پایدار، مشارکت عادلانه و برگزاری انتخابات است. 

به گفته معاون رئیس جمهور افغانستان بدون انتخابات، این کشور به بحران عمیق تر دیگری فرو خواهد رفت و هیچ کسی یک نظام تحمیلی یا نظامی را که مبتنی بر انتخابات و اراده عمومی مردم نباشد، را نخواهد پذیرفت.

دانش همچنین ارائه هر طرح از سوی گروه ها در غیاب دولت افغانستان و نبود موافقت آن را مغایر با قانون اساسی و به معنای فروپاشی نظام کنونی تعبیر کرد.

این در حالی است که زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، از ارائه طرحی تحت عنوان« حکومت انتقالی» خبر داده است.

تگ