حوت 14, 1399 18:22 Asia/Kabul
  • آموزش سه هزار زن دربخشهای مختلف زراعتی ولایت بلخ
    آموزش سه هزار زن دربخشهای مختلف زراعتی ولایت بلخ

رییس اداره زراعت وآبیاری ومالداری ولایت بلخ می گوید توجه به توانمند سازی زنان درعرصه های مختلف می تواند چرخهای اقتصادی درکشورش را بهتر به گردش دربیاورد

به گزارش رادیو دری ، محمد سالم ساعی که درمراسم ختم یک دوره آموزشی برای زنان دربخش تهیه مواد غذایی وپروسس یا بسته بندی معیاری تولیدات غذایی درجمع خبرنگاران سخن می گفت :با ابراز خوشبینی نسبت به توانمندی های زنان درعرصه های مختلف کارهای صورت گرفته ازسوی زنان دربخشهای زراعتی وتولیدی بخصوص دربخش انواع چاشنی های غذایی ، مربا وشیرینی جات متنوع را ستودنی ذکر کرد.

رییس اداره زراعت وآبیاری ومالداری ولایت بلخ همچنان خاطرنشان ساخت که هرساله تعداد سه هزار زن دربخشهای مختلف زراعتی آموزش ومهارتهای لازم را فرامی گیرند که این خود زمینه های مناسبی را درراستای فعالیتهای اقتصادی خانمهای جامعه فراهم می کند.

آموزش سه هزار زن دربخشهای مختلف زراعتی ولایت بلخ

ساعی درعین حال مشکلات امنیتی وبرخی چالشهای اجتماعی را مانع عرضه خدمات بهتر مسلکی به طبقه زنان بویژه درولسوالی ها دانست

خانم نصیره بهرام مسوول آموزشهای زنان دربخش تولید وبسته بندی مواد غذایی می باشد می گوید که درحال حاضر کارهای بسیاری از زنان دربخش تولیدات مواد غذایی ازحالت سنتی خارج شده وبه شکل معیاری به بازار عرضه می شود .

آموزش سه هزار زن دربخشهای مختلف زراعتی ولایت بلخ

خانم بهرام معتقد است زمانی کشورش ازواردات بی رویه اجناس ومواد خوراکی خارجی بی نیاز خواهد شد که فابریکات بزرگ تولیدی درولایات مختلف افغانستان احداث گردد وازتوانمندی های تمامی اقشار جامعه ازجمله زنان بهره گرفته شود .

خانم صفیه یکتن ازخانمهای فعال درعرصه محصولات مواد غذایی می باشد

این هم قابل ذکر است که امروز تعداد 45 تن از زنانی که دربخش تولید مواد غذایی بویژه چاشنی ها ومواد قندی مانند مربا وشیرینی جات آموزشهای لازم ومسلکی را کسب کرده بودند با راه اندازی یک نمایشگاه کوچک توانمندی های شان رابه نمایش گذشتند که مورد استقبال بازدید کنندگان نیز قرار گرفت .

تگ