حوت 19, 1399 16:23 Asia/Kabul

جمعی از مدافعان حقوق زن درولایت بلخ با ترتیب نمودن طوماری ازامضای هزاران زن دراین ولایت خواستار احقاق حقوق زنان درپروسه صلح کشور شدند.

به گزارش خبرنگار رادیو دری این مدافعان حقوق زن که درشهرمزارشریف دریک کنفرانس خبری شرکت کرده بودند خواسته هایشان از پروسه صلح درمورد روشن شدن وضعیت زنان درآینده سیاسی کشورشان را با رسانه ها مطرح نمودند.

Image Caption
Image Caption

گزارش تکمیلی این خبر در گزارش کاظم حیدری:

کلیدواژه