حوت 22, 1399 10:26 Asia/Kabul
  • قدردانی اشرف غنی از محمد محقق
    قدردانی اشرف غنی از محمد محقق

رئیس جمهور افغانستان از محمد محقق بعنوان فردی با تحریه در مسایل امنیتی و سیاسی یاد کرد.

به گزارش رادیودری،  اشرف غنی  روز پنج شنبه در مراسم معارفه محمد محقق به عنوان مشاور ارشد ریاست جمهوری افغانستان  در امور امنیتی و سیاسی گفت:  او وجب به وجب  خاک افغانستان را می شناسد و از تجربه او استفاده خواهد شد.

محمد محقق نیز در این مراسم گفت:  در این شرایط حساس باید تمامی گروههای افغانستان  با یکدیگر متحد شود تا  جنگ در این کشور پایان یابد و صلح برقرار شود.

وی  که از فرماندهان جهادی  افغانستان بشمار می رود،  افزود:  با توجه به ۴۲ سال تجربۀ نظامی، سیاسی و امنیتی تلاش می کنم برای برقراری صلح، اتش بس، آرامش و امنیت مردم  گام بردارم.

کلیدواژه